Mô tả

Mô tả đặc tính

  • – Bộ điều khiển đèn LED RGB màu sắc tùy ý và hiệu ứng trên app iHome

– Công suất chịu tải lớn, có thể điều khiển tối đa 5 cuộn LED RGB (loại 5m/cuộn) mắc song song

– Điều khiển hoàn toàn không dây từ app iHome trên điện thoại, máy tính bảng

– Dễ dàng lắp đặt, sử dụng

– Phù hợp với hầu hết các chuẩn 4 dây LED RGB Anode Common (Dương (+) chung trên thị trường)

Tính năng

– Điều khiển LED RGB tùy ý màu sắc trên app iHome, hỗ trợ liên kết ngữ cảnh để bật/tắt LED RGB, hỗ trợ 20 hiệu ứng chuyển màu

– Hỗ trợ ghi nhớ trạng thái màu sắc cuối cùng trước khi “Tắt” cho lần “Bật” sau.

– Giao tiếp với bộ trung tâm hoàn toàn không dây theo chuẩn RF độ nhạy cao lên đến 100m (môi trường không vật cản)

– Hỗ trợ ngắt nguồn điện cho nguồn cấp cho LED RGB để đảm bảo an toàn điện.

Thông số kỹ thuật

– Điều khiển LED RGB tùy ý màu sắc trên app iHome, hỗ trợ liên kết ngữ cảnh để bật/tắt LED RGB, hỗ trợ 20 hiệu ứng chuyển màu

– Hỗ trợ ghi nhớ trạng thái màu sắc cuối cùng trước khi “Tắt” cho lần “Bật” sau.

– Giao tiếp với bộ trung tâm hoàn toàn không dây theo chuẩn RF độ nhạy cao lên đến 100m (môi trường không vật cản)

– Hỗ trợ ngắt nguồn điện cho nguồn cấp cho LED RGB để đảm bảo an toàn điện.

Công nghệ

– Công nghệ cấp phát IP động DHCP

– Bảo mật 2 chiều với công nghệ AES kết hợp biến thời gian

– Công nghệ repeater định tuyến (Mesh Network)

– Tích hợp công nghệ Backup trạng thái khi mất nguồn.

– Tích hợp công nghê đồng bộ tự động trạng thái thiết bị về phần mềm

– Tích hợp công nghệ kiểm soát lỗi phần cứng và tự động cô lập lỗi

– Tự động kiểm tra lỗi và kích hoạt qui trình sửa lỗi tự động

– Khả năng đồng bộ và xử lý song song.

Mô tả đặc tính

  • – Bộ điều khiển đèn LED RGB màu sắc tùy ý và hiệu ứng trên app iHome

– Công suất chịu tải lớn, có thể điều khiển tối đa 5 cuộn LED RGB (loại 5m/cuộn) mắc song song

– Điều khiển hoàn toàn không dây từ app iHome trên điện thoại, máy tính bảng

– Dễ dàng lắp đặt, sử dụng

– Phù hợp với hầu hết các chuẩn 4 dây LED RGB Anode Common (Dương (+) chung trên thị trường)

Tính năng

– Điều khiển LED RGB tùy ý màu sắc trên app iHome, hỗ trợ liên kết ngữ cảnh để bật/tắt LED RGB, hỗ trợ 20 hiệu ứng chuyển màu

– Hỗ trợ ghi nhớ trạng thái màu sắc cuối cùng trước khi “Tắt” cho lần “Bật” sau.

– Giao tiếp với bộ trung tâm hoàn toàn không dây theo chuẩn RF độ nhạy cao lên đến 100m (môi trường không vật cản)

– Hỗ trợ ngắt nguồn điện cho nguồn cấp cho LED RGB để đảm bảo an toàn điện.

Thông số kỹ thuật

– Điều khiển LED RGB tùy ý màu sắc trên app iHome, hỗ trợ liên kết ngữ cảnh để bật/tắt LED RGB, hỗ trợ 20 hiệu ứng chuyển màu

– Hỗ trợ ghi nhớ trạng thái màu sắc cuối cùng trước khi “Tắt” cho lần “Bật” sau.

– Giao tiếp với bộ trung tâm hoàn toàn không dây theo chuẩn RF độ nhạy cao lên đến 100m (môi trường không vật cản)

– Hỗ trợ ngắt nguồn điện cho nguồn cấp cho LED RGB để đảm bảo an toàn điện.

Công nghệ

– Công nghệ cấp phát IP động DHCP

– Bảo mật 2 chiều với công nghệ AES kết hợp biến thời gian

– Công nghệ repeater định tuyến (Mesh Network)

– Tích hợp công nghệ Backup trạng thái khi mất nguồn.

– Tích hợp công nghê đồng bộ tự động trạng thái thiết bị về phần mềm

– Tích hợp công nghệ kiểm soát lỗi phần cứng và tự động cô lập lỗi

– Tự động kiểm tra lỗi và kích hoạt qui trình sửa lỗi tự động

– Khả năng đồng bộ và xử lý song song.